«ΠΑΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ»

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 099729557
Δ.Ο.Υ.: Α’ Πατρών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-623.131
ΦΑΞ: 2610-623.972
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Όθωνος Αμαλίας 15 - Πάτρα
Τ.Κ.: 26223
MAIL: info@patraspalace.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 36250716000